Español Microneuma
Avís Legal Microneuma Automatització industrial Microneuma - Distribució Fabricació Microneuma - Automatització industrial Contactar
DISTRIBUCIÓ
Automatització industrial Microneuma - Distribució

Automatització industrial Microneuma - Distribució
imatges anteriorsproductes
anteriors
productes
següents
productes següents
Des de 1.990, som distribuïdors a Espanya, de la gama de material Neumático MICRO, amb implantació a nivell mundial.
Micro, és una empresa creada fa 40 anys, i té per missió oferir solucions en el camp de l'automatització industrial.
Avalen la seva gestió les certificacions ISO 9001, ISO 14001, Underwriters Laboratories, el "Premio Nacional a la Calidad", i altres reconeixements de clients, com el premi a la Qualitat atorgat pel Grup Volkswagen.

Disposem als nostres magatzems de productes acabats, o bé en forma de kits de premuntatge, que ens permeten disposar de pràcticament qualsevol configuració prevista en el nostre catàleg master, en terminis de 24 a 48 hores.

A grans trets, els nostres productes cobreixen les necessitats de:

FRL

Unitats modulars per al tractament d'aire comprimit: filtres, reguladors, lubricadors, pressurització progressiva, mòduls de tall, descàrrega i pressurització, pressòstats i manòmetres, filtres higroscòpics, coalescents i de carboni activat, drenatge automàtic de condensats.

Cilindres actuadors

Cilindres pneumàtics normalitzats i especials; actuadors sense brosta, amb o sense guia exterior; detecció magnètica de posició i esmorteïment de fí de carrera; unitats de guia i bloqueig de posició.

Vàlvules direccionals

Vàlvules direccionals per a la manipulació de senyals; configuracions normalitzades i miniatura; comandaments manuals, mecànics, pneumàtics i elèctrics; comandaments per a atmosferes explosives; estacions intel·ligents, per a xarxes de bus de camp.

Accessoris

Vàlvules auxiliars de control i seguretat en circuits; connexionat instantani d'alta prestació; connexionat per a ambients extrems: anti-corrosius, anti-guspira, i per a alta temperatura, acoblaments ràpids i accessoris per a xarxes d'aire.

Controls i sensors

Sensors magnètics, inductius i optoelectrònics, controladors lògics programables PLC, xarxes per a comandaments en bus de camp de diferents protocols, E/S digitals i analògiques, blocs de funció i mòduls de expansió i comunicació. Per a informació detallada de tot el programa de MICRO poden accedir al catàleg master fent clic en www.micro.com.ar.

c/ Barcelona, 46 (La Planassa)   08232 VILADECAVALLS   Barcelona   Tel: 93 789 19 82  Fax: 93 734 01 22
Producció: Drac telemàtic